Rychlostní silnice R4
Pragoprojekt

Záznam z jednání o přípravě R4 24. 2. 2015 v Písku.